Kammerat Napoleon

Kammerat Napoleon

George Orwell

Language:

Pages: 65

ISBN: 2:00365450

Format: PDF / Kindle (mobi) / ePub


Anført af grisene gør dyrene på Grevefarmen oprør mod deres forsumpede herre og opretter et strengt socialistisk samfund. Det varer imidlertid ikke længe, før grisen Snowball må overlade magten til Napoleon, som indfører et terrorregime ved hjælp af sin hundelivvagt og gør grisene til den herskende overklasse.

The Princess Twins and the Puppy

Three Singles to Adventure

Animal Anatomy for Artists: The Elements of Form

The Bond: Our Kinship with Animals, Our Call to Defend Them

Chick Days: An Absolute Beginner's Guide to Raising Chickens from Hatching to Laying

Wildlife Heroes: 40 Leading Conservationists and the Animals They Are Committed to Saving

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hemmelige agenter lusker rundt imellem os netop i dette øjeblik!“ Fire dage senere, sent om eftermiddagen, lod Napoleon alle dyrene kalde sammen på gårdspladsen. Da alle var samlede, kom Napoleon ud fra stuehuset, bærende begge sine medailler (for han havde fornylig tilkendt sig selv „Dyrenes helt, første klasse“ og „Dyrenes helt, anden klasse“), medens hans ni kæmpemæssige hunde dansede rundt om ham og udstødte knurrelyde, som sendte kolde gys ned ad rygraden på alle dyrene. De krøb allesammen

slid. Der var tidspunkter, hvor det forekom dyrene, at de sled hårdere og ikke fik bedre mad end i Jones’ tid. Søndag morgen plejede Squealer, som stod med kloven på en lang strimmel papir, at læse lange talrækker op for dem, som beviste, at produktionen af alle slags foderstoffer, var steget med to hundrede procent, tre hundrede procent, eller fem hundrede procent, som det nu var. Dyrene så ingen grund til ikke at tro ham, især da de ikke længere helt klart kunne huske, hvordan forholdene havde

hvordan de havde slidt, på hvor mange skuffelser de var kommet igennem, og på den enorme forskel, det ville medføre i deres daglige liv, når vingerne drejede rundt, og dynamoerne arbejdede – når de tænkte på alt det, så forlod deres træthed dem, og de dansede rundt og rundt om vindmøllen med høje triumfskrig. Napoleon selv kom ledsaget af sine hunde og sin hanekylling ud for at inspicere det fuldendte værk; han gratulerede personlig dyrene med deres dåd og kundgjorde, at møllen ville få navnet

havde fået tømmeret for ingenting. Napoleon kaldte straks dyrene sammen og fældede med frygtelig røst dødsdom over Frederick. Når Frederick var fanget, sagde han, skulle han koges levende. Samtidig lod han dem forstå, at efter denne forræderiske handling måtte man være forberedt på det værste. Frederick og hans folk kunne begynde det længe ventede angreb hvert øjeblik. Der blev sat vagtposter ud ved alle indfaldsveje til gården. Desuden blev der sendt fire duer til Foxwood med en beklagende

sig alle på vild flugt op ad markstien til hovedvejen, medens dyrene forfulgte dem i triumf. Mrs. Jones kiggede ud ad soveværelsesvinduet, så hvad der skete, stoppede i hast nogle få ejendele ned i en vadsæk og smuttede ud af gården ad en anden vej. Moses hoppede ned fra sin pind og baskede efter hende, skrigende i vilden sky. Imidlertid havde dyrene jaget Jones og hans mænd helt op på landevejen og smækket leddet med de fem tremmer i bag dem. Og således, næsten før de selv var klar over, hvad

Download sample

Download

About admin